โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้การปรึกษาผู้มีความคิดฆ่าตัวตาย “NEW”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้การปรึกษาผู้มีความคิดฆ่าตัวตาย

img_2334 กำหนดการและรายละเอียดของโครงการ

Download เอกสารใบสมัคร และเอกสารการชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำนวน 3,000 บาท

(สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ หรือหน่วยงาน)

ถ่ายรูปและส่งหลักฐานการชำระเงินและใบสมัครมาที่  nun_ti_yaa@hotmail.com หรือ fsoccms@ku.ac.th


โปรดนำหลักฐานการชำระเงินฉบับจริงจากธนาคารมาในวันเข้าอบรม เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  -update-

แผนที่คณะสังคมศาสตร์  -update- แผนผังการเดินรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัย -update-

ดาวน์โหลด ใบสมัคร  คลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร