ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร