โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้การปรึกษาผู้มีความคิดฆ่าตัวตาย (มีข้อมูลเพิ่มเติม)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้การปรึกษา ผู้มีความคิดฆ่าตัวตาย ปีที่ 3

kill21 กำหนดการฝึกอบรม รายละเอียดการฝึกอบรม

รายชื่อผู้เข้าอบรมและรายละเอียดเพิ่มเติม (new) Download เอกสารใบสมัคร และเอกสารการชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำนวน 3,000 บาท

(สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ หรือหน่วยงาน)

ถ่ายรูปและส่งหลักฐานการชำระเงินและใบสมัครมาที่  fsocnia@ku.ac.th
โปรดนำหลักฐานการชำระเงินฉบับจริงจากธนาคารมาในวันเข้าอบรม เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

ทั้งนี้หากผู้สมัครเข้าร่วมอบรมส่งเอกสารต่างๆทาง e-mailแล้ว

แต่ไม่ได้รับ Email ตอบกลับ จากคณะทำงาน 

รบกวนติดต่อ คุณ นันทิยา อาภานันท์  089 - 1262649 

 

ดาวน์โหลด ใบสมัคร  คลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร