การเสวนาสังคมศาสตร์เพื่อสังคม

 29790040_2021250491482503_5383009552106392831_n-copy
การเสวนาสังคมศาสตร์เพื่อสังคม คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการเสวนาสังคมศาสตร์เพื่อสังคม หัวข้อ "คันฉ่องสังคมศาสตร์:ส่องบุพเพสันนิวาสและสังคมไทย" โดยวิทยากร อ.ศัลยา สุขขะนิวัติ ผู้เขียนบทโทรทัศน์ เรื่อง บุพเพสันนิวาส ผศ.ดร. ปุรินทร์ นาคสิงห์, ผศ.ดร.รัก ชุณหกาญจน์, อ.ดร.เรวัตร หินอ่อน, อ.สิทธารถ ศรีโครต ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 11.00-13.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ มีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live    https://www.facebook.com/sockasetlive.ku.5