กำหนดการนำเสนอโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม

final-poster-so-innovation-8-6-2017-copy

กำหนดการนำเสนอโครงการ

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 2

เวลา 09.00-13.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณทวิกา อินสอน คุณชุติมน ศรีนวกตระกูล

 คลิก เพื่อดูรายละเอียด

โทร.02-561-3480 ต่อ 302 หรือ 305