โครงการ CSR คณะสังคมศาสตร์ 2562

postercsr-2

คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์

เปิดรับสมัครนิสิตร่วมโครงการให้บริการความรู้ทางสังคมศาสตร์สู่สังคม:นวัตกรรมทางสังคม

(CSR คณะสังคมศาสตร์)

  • ระยะเวลารับสมัคร     4-17 ตุลาคม 2561

  • ประกาศผลการคัดเลือกโครงการที่จะได้รับทุน     19 ตุลาคม 2561

  • ทีมนิสิตดำเนินกิจกรรมในชุมชุน      22 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561

  • ประกวดและตัดสินรางวัล       4 ธันวาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องปฎิบัติการวิจัยและบริการวิชาการ  ด้านสังคมศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร 4 คุณนันทิยา อาภานันท์

โทร.02-561-3480 ต่อ 222 ส่งใบสมัครทาง email : fsocnia@ku.ac.th

คลิกดูรายละเอียดของโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร