โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้การปรึกษาผู้มีความคิดฆ่าตัวตาย

suicide โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้การปรึกษาผู้มีความคิดฆ่าตัวตาย

กำหนดการของโครงการ

รายละเอียดวันอบรม (ล่าสุด)

Download เอกสารใบสมัคร และเอกสารการชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำนวน 3,000 บาท

(สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ หรือหน่วยงาน)

ถ่ายรูปและส่งหลักฐานการชำระเงินและใบสมัครมาที่ fsoccms@ku.ac.th หรือ fsoctki@ku.ac.th
โปรดนำหลักฐานการชำระเงินฉบับจริงจากธนาคารมาในวันเข้าอบรม เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

ดาวน์โหลด ใบสมัคร ได้ที่นี่
ดาวน์โหลด ใบชำระเงินค่าสมัคร