อุปกรณ์ติดตามชายหาดต้นทุนต่ำ เสนอผลงานโดยผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง : Low Budget Local Beach Conditions Reporting Kit by Assist Professor Dr. Sompratana Ritphring