ซีซาร์บอท : หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาการโปรแกรมมิ่ง โดยใช้กูเกิ้ลบล็อกลี่และไพธอนเสนอผลงานโดยรศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว