โครงการบริการวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เครื่องมือทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กับการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม” soc62วันเสาร์ที่ 19 - อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 จำนวน 2 วัน เวลา 9.00 - 16.-30 น. ห้องประชุมพลอยไพลิน ชั้น 5 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์

จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมเพียง 40 ท่านเท่านั้น* ตารางการอบรม

ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมคนละ 1,200 บาท (รวมอาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ และเอกสารประกอบการประชุม)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จน ถึง 13 มกราคม 2561 กรอกใบสมัครได้ที่  https://goo.gl/forms/AkK6Z2jSSCQXa2nF3 หรือสแกนจาก QR ในโปสเตอร์ (ผู้ประสานงาน ชลิตา บัณฑุวงศ์ โทร 085-1009700)