ประกาศรายชื่อทีม CSR คณะสังคมศาสตร์ 2562

postercsr-2

คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์

ขอประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับการพิจารณาร่วมโครงการให้บริการความรู้ทางสังคมศาสตร์สู่สังคม:นวัตกรรมทางสังคม

(CSR คณะสังคมศาสตร์)

คลิกดูรายละเอียดของรายชื่อทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการ