การบรรยายพิเศษ

1535608276

คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

"โครงการวิธีการเขียนอ้างอิงสำหรับบทความและวิทยานิพนธ์ทางสังคมศาสตร์"

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณนันทิยา อาภานันท์ 089-126-2649