ประกาศรายชื่อทีม CSR คณะสังคมศาสตร์ 2561

คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์

ขอประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับการพิจารณาร่วมโครงการให้บริการความรู้ทางสังคมศาสตร์สู่สังคม:ให้ความรู้คู่การพัฒนา

(CSR คณะสังคมศาสตร์)

คลิกดูรายละเอียดของรายชื่อทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการ